Agrarisch

Met wortels in de agrarische sector begrijpt makelaarskantoor Wivema Vastgoed heel goed voor welke uitdagingen de agrariër van nu staat. Taxatie en verkoop van agrarisch vastgoed kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van gestelde doelen en toekomstplannen.

Als lid van de VBO voor agrarisch vastgoed zijn we op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en beschikken we over specialistische kennis op het gebied van onder andere functiewijziging, pacht / erfpacht, kavelruil en bedrijfsverplaatsing. Daarnaast kennen we de agrarische vastgoedmarkt in de regio Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en de Veluwe op grond van jarenlange opgebouwde kennis en ervaring goed.

Verkoop

Samen met u zoeken we naar de optimale route. Ons uitgebreide netwerk en de persoonlijke contacten die we met agrariërs in onze regio onderhouden, heeft tot gevolg dat verkoopobjecten met een agrarische bestemming vaak niet op onze website staan vermeld.

Taxaties

Taxatie van agrarisch vastgoed ten behoeve van onder andere een bedrijfstaking, overname of financiering, kunt u met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Omdat wij ons dagelijks bezighouden met agrarisch vastgoed, zijn we goed in staat een reële waarde te koppelen aan een agrarisch object.

Wij staan ingeschreven in de registers van de NRVT.

Bedrijfverplaatsing

Bij bedrijfsverplaatsingen is onze persoonlijke aanpak een belangrijke succesfactor. Het gaat immers niet alleen om zakelijk nieuw perspectief, ook sociaal moet het klikken met de nieuwe omgeving. We verzorgen voor u zowel het verkoop- als aankooptraject. We bekijken objecten met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, bestemmingsplannen en de provinciaal ruimtelijke structuurvisie.

Desgewenst kunnen we in onze dienstverlening tevens de aan- en verkoop van agrarische productierechten betrekken.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Neem contact met ons op